Bestyrelse – FHB&U

FHB&Us BESTYRELSE

Bestyrelsen

FHB&U er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
FHB&U bestyres af det Nationale UngdomsRåd (NUR.
Bestyrelsesmedlemmerne er:
Formand: Astrid Christensen

Daglig leder: Mia Schmidt Krag
Ledelsesrepræsentant: Magnus Haraldsen
Korpslederrepræsentant: Lone Lehim
Medlemsrepræsentant: Majken Højbro
Medlemsrepræsentant: Kristian Kaarup
Medlemsrepræsentant: Frederikke Vogensen
Inviterede:
Ungdomsarbejderrepræsentant: Nicolaj Mortensen
Ungdomsarbejderrepræsentant: Birgit Krag
Ungdomsarbejderrepræsentant: Rebekka Jensen
Ansat ved FHB&U: Børne- og ungdomskonsulent: Mia Schmidt-Krag
Ansat ved FHB&U: Administrationssekretær: Denice Jørgensen
Distriktkonsulent: Maria Mader

NUR

Vejle 300923 NUR2
Fra venstre: Lone, Kristian, Mia, Astrid, Rebekka, Birgit, Magnus, Nicolaj
Bobler: Majken, Frederikke

Bestyrelsens arbejde

Det Nationale Ungdomsråds opgaver er følgende:
  • At arbejde for børne- og ungdomsarbejdets udvikling i henhold til FHB&Us formålsparagraf, samt støtte lokalforeningerne i deres arbejde.
  • At fremme uddannelsen af ledere.
  • At udarbejde årsprogram og årligt budget efter indstilling fra NUS.
  • At bekendtgøre tidspunkt for afholdelse af Landsungdomstinget senest 6 måneder før afviklingen, og at indkalde til Landsungdomstinget senest 2 måneder før tinget.
  • At sørge for at Landsungdomstingets beslutninger bliver udført.
  • At fremføre lokalforeningernes forslag til formandskandidater før LUT.
  • At behandle samt at beslutte i spørgsmål og løbende sager, som forelægges Det Nationale Ungdomsråd.
  • At fremme samarbejdet med Frelsens Hær.
  • At fremme samarbejdet med andre ungdomsorganisationer i landet.
  • At udpege repræsentanter til samarbejdsorganer.
BG orange smal