Om FHB&U

Bestyrelse

FHB&U er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
FHB&Us bestyres af det Nationale UngdomsRåd (NUR).

Medlemmerne af NUR er:

Formand: Louise Hull

National ungdomssekretær: Anne Westmoreland

Medlem udpeget af Frelsens Hær: John Wahl

Korpslederrepræsentant: Nathanaël Münch

Ungdomsrepræsentant: Sabine Hertz

Ungdomsrepræsentant: Leo Thomas

Ungdomsrepræsentant: Viktoria Dahl Nielsen

Ungdomsarbejderrepræsentant: Lone Lehim

Ungdomsarbejderrepræsentant: Carolyne Rasmussen

Ungdomsarbejderrepræsentant: Oliver Jakshøj

NUR m John og Nathanael 1

Formål og værdier

FHB&Us formål er på landsplan at drive børne- og ungdomsarbejde på kristent grundlag efter Frelsens Hærs principper.

FHB&U ønsker at skabe positive fællesskaber for børn og unge:

* Hvor kristendommen og det at tro på Gud kan opleves på en inspirerende måde, dog uden nogen form for manipulation

* Hvor det er tilladt at være sig selv og der er plads til alle

* Som giver mening i forhold til deres hverdag

* Som styrker deres social kompetencer

* Hvor voksenkontakt opleves som positivt

Vores vedtægter kan downloades her.