Information om lejre – FHB&U

INFORMATION OM LEJRE

Tilmelding og afbud

Tilmelding:
Du skal være medlem af FHB&U for at deltage på vores lejre og arrangementer. hvis du ikke har betalt dit årskontingent når du tilmelder dig en lejr, vil du også blive opkrævet de 75 kr. kontingentet koster.
Du tilmelder dig et arrangement ved at skrive til [email protected] eller kontakte din lokalafdeling.
Afbud:
Har du tilmeldt dig et arrangement, men bliver forhindret i at deltage, så skal du give ungdomskontoret besked med det samme på [email protected] eller 33 31 41 92. Hvis du ikke melder afbud, refunderes lejrgebyret ikke. Hvis du melder afbud til en udlandstur, vil du blive opkrævet flybillettens fulde pris.

Priser og rabatter

Hvis søskende under 18 år skal med på en lejr, giver vi 50% rabat på barn nr. 2. Hvis familien modtager overførselsindkomst og børn under 18 år skal med på lejr, kan vi nedsætte lejrprisen yderligere. Kontakt os for at lave en aftale.

Ødelagte/bortkomne genstande

Vi anbefaler kraftigt at lade værdigenstande blive hjemme. Dine genstande kan ikke låses inde på lejrene og FHB&U erstatter ikke bortkomne eller ødelagte genstande.
 

Betaling

Betaling for en lejr skal ske ved tilmeldingen. Du er først tilmeldt, når vi har registreret din betaling.
Du kan betale kontingent/lejrgebyr ved at overføre penge til:
Bank: reg: 3001 konto: 12845537
Mobilepay: 17553
Husk altid at skrive navn/kontingent eller navn/lejr på overførslen, ellers kan vi ikke registrere din indbetaling!
Kontakt altid ungdomskontoret, hvis du får problemer med at overholde betalingsfristen.

Transport

Transportudgifter
FHB&U refunderer dine transportudgifter alt efter hvad det havde kostet med den billigste transportmulighed. Vi opfordrer til at købe orangebilletter eller køre med flixbus. Derfor - kører du i bil til en lejr får du penge retur, alt efter hvad den billigste tog- eller busbillet havde kostet.  Scan og send dine billetter til: [email protected] sammen med deltagernavn, lejr og kontonummer.
Lejre for 7-13 årige
FHB&U plejer gerne at arrangere transport i samarbejde med lokalforeningerne.
Lejre for 13+
I udgangspunktet sørger deltagere selv for transport til og fra lejrene.

Lejrregler

Når du tilmelder dig en lejr eller et arrangement, forventer vi at du deltager aktivt i programmet.
På alle lejre og arrangementer gælder det, at man ikke må medbringe og/eller indtage følgende, hverken på lejrens område eller udenfor:
  • Energidrik
  • Alkohol
  • Euforiserende stoffer
  • Våben
Man må derudover ikke have sex eller anden kønslig omgang eller udvise truende eller voldelig adfærd. Overtrædelse af disse regler kan medføre politianmeldelse og/eller hjemsendelse. Derudover skal du skal være renlig.
BG orange smal